مربیان پرورشی، جهت­گیری هدفی و نقش آن‌ها در جلوگیری از آسیب‌های بر آمده از فناوری اطلاعات(IT) در نوجوانان و جوانان

علی بابایی[۱]

چکیده

ورود به قرن ۲۱ باب جدیدی از فناوری اطلاعات را بر روی جامعه ما، ایران، باز کرده است که ناگزیر باید آن را پذیرفت، لمس کرد و با آن روبرو شد. به تناسب ورود یک پدیده نو به جامعه بشری صرف­نظراز مزایای آن، شاهد مشکلات ومعضلاتی خواهیم بود که باید جهت ایجاد تعادل در زندگی بشری، آن‌ها را در مرحله اول خوب شناخت و در مرحله دوم راه­حل درستی را برای حل آن اندیشید.

این مقاله بر آن است تا ابتدا ضرورت ورود فناوری اطلاعات در عرصه آموزش و پرورش را برشمارد و به روند تقابل بین دو فرهنگ غربی واسلامی بپردازد و سپس آسیب‌های ناشی از این فناوری را در عرصه اجتماعی وروانی بر قشر نوجوان و جوان به عنوان مخاطبین اصلی این فناوری، برمی­شمارد و در روند استفاده از این فناوری به جهت­گیری هدفی به عنوان یکی از راهکارهای تعدیل آسیب‌ها در استفاده از این فناوری تاکید می‌ورزد، و در نهایت پیشنهادهایی را جهت هر چه پربارتر کردن فعالیت‌های پرورشی- آموزشی برای جوانان و نوجوانان در عرصه تعلیم و تربیت از طریق فناوری اطلاعات ارایه می‌دهد.

کلید واژه: فناوری اطلاعات، جهت­گیری هدفی، فرهنگ.


.[۱]مدرس دانشگاه فرهنگیان.babaeiali2060@Gmail.com

Share this:

پاسخ دهید